Giải pháp giám sát quá trình vận hành của hệ thống máy móc sản xuất

Giải Pháp IoT cho Nhà Máy Thông Minh

Giải pháp giám sát quá trình vận hành của hệ thống máy móc sản xuất

Nhà máy sản xuất đang có các máy móc vận hành. Tại mỗi máy đã có các cột đèn báo tình trạng hoạt động: đèn đỏ - máy đang dừng; đèn xanh – máy đang chạy; đèn vàng – các trạng thái khác.
Vấn đề thực tế:
- Các cán bộ quản lý trong văn phòng không nắm được tình trạng vận hành máy theo thời gian thực.
- Không có dữ liệu vận hành của máy (thời gian máy chạy, thời gian máy dừNg theo ngày, tuần, tháng…) để quản lý và đánh giá hiệu quả sản xuất thực tế của máy.

Yêu cầu: Xây dựng hệ thống giám sát quá trình vận hành của toàn bộ máy móc:
1. Phần mềm quản lý:
- Giám sát và quản lý được trên nhiều máy, sử dụng chung một CSDL.
- Có thể triển khai ứng dụng trên smartphone.
- Theo dõi được tình trạng vận hành máy theo thời gian thực (đang dừng hay đang chạy).
- Xuất báo cáo quá trình vận hành của máy theo khoảng thời gian tuỳ chọn (ca, ngày, tuần, tháng,…).
- Tự động xuất báo cáo vào một thời điểm hàng tuần, tháng, năm,…
- Xuất báo cáo về các khoảng thời gian từng máy chạy, tổng thời gian từng máy chạy theo ngày, tháng,…
- Xuất báo cáo về các khoảng thời gian từng máy dừng, tổng thời gian từng máy dừng theo ngày, tháng,…
- Đặt khoảng thời gian tối đa cho phép máy dừng, vượt quá khoảng thời gian này, phần mềm sẽ gửi cảnh báo đến người quản lý và hiển thị đèn nhấp nháy trên sa bàn.

2. Màn hình hiển thị treo tại văn phòng:
- Dạng bảng treo. 
- Sơ đồ bố trí trực quan các máy đang hoạt động trong nhà máy.
- Có đèn báo cho từng máy tương ứng như trong thực tế.
- Máy nào dừng quá thời gian quy định sẽ nháy đèn vàng thông báo.


Share this:

Post a Comment