Giá trị của Internet of Things với nhà máy 4.0 là khả năng tối ưu hóa không giới hạn

Giải Pháp IoT cho Nhà Máy Thông Minh

Giá trị của Internet of Things với nhà máy 4.0 là khả năng tối ưu hóa không giới hạn

Để đảm bảo một tương lai bền vững, các doanh nghiệp đang tận dụng Internet of Things để định hình lại cách thức phát triển và sản xuất sản phẩm. Lựa chọn cơ sở hạ tầng IoT phù hợp là rất quan trọng để thành công.
nextech.vn-iot-toi-uu-hoa-nha-may-4.0
Nửa đầu của cuộc cách mạng chuyển đổi số là về việc sử dụng máy móc để kết nối mọi người - cho phép chúng ta chia sẻ ý tưởng, trải nghiệm, kỷ niệm và hơn thế nữa.

Ở nửa sau của cuộc cách mạng, các máy móc giao tiếp được với nhau, các thiết bị Internet of Things kết nối qua các đám mây sẽ tự động hóa việc tạo và phân phối sản phẩm.

Các nhà sản xuất đang lạc quan về đánh giá tiềm năng của IoT. Ví dụ, 67% các công ty trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp đang triển khai các giải pháp nhà máy thông minh. Trong một nhà máy như vậy, các hệ thống và thiết bị khác nhau được kết nối, luồng dữ liệu mà chúng tạo ra được biến thành thông tin hữu ích cho việc tối ưu hóa.

Hầu hết giá trị của IoT sẽ đến từ khả năng tối ưu hóa. IoT có sức mạnh để định hình lại mọi khía cạnh của các giai đoạn phát triển và phân phối sản phẩm, từ nhà xưởng đến cả chuỗi phân phối:
  • Cảm biến máy móc cho phép các nhà máy đo lường và giảm lãng phí năng lượng và nước, chi phí hoạt động sản xuất sẽ thấp hơn và bảo vệ môi trường.
  • Thông tin từ sản phẩm hoặc các hệ thông ngoài sản xuất sẽ tác động trở lại dây chuyền sản xuất, cho phép doanh nghiệp cải tiến liên tục hàng ngày hàng giờ.
  • Theo dõi tài sản tốt hơn và cảnh báo khi có biến động thị trường, tự động hoàn toàn quy trình bổ sung hàng tồn kho.
  • Tự động xác định các lỗi máy móc tiềm tàng trước khi chúng xảy ra, tối ưu hoạt động của đội bảo trì và giảm thiểu thời gian dây chuyền ngừng hoạt động ngoài dự kiến. 
IoT về cơ bản sẽ thay đổi không chỉ ngành công nghiệp máy tính, mà còn cả xã hội. Nó sẽ là một động lực quan trọng của những gì sắp được gọi là 'cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư'.

Share this:

Post a Comment