Thúc đẩy chuyển đổi số nhà máy bằng các giải pháp thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu lớn

Giải Pháp IoT cho Nhà Máy Thông Minh

Thúc đẩy chuyển đổi số nhà máy bằng các giải pháp thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu lớn

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư các giải pháp nhà máy nhằm mang lại hiệu quả cao hơn và giảm chi phí hoạt động.
chuyen-doi-so-nha-may-phan-tich-du-lieu-san-xuat

Cụ thể, để tránh tụt hậu, các công ty đang tự trang bị cho mình các giải pháp Internet of Things (IoT), điện toán đám mây, các công cụ thu thập và phân tích dữ liệu lớn

IIoT cải thiện kết nối máy tới máy (M2M) và liên kết dữ liệu giữa các giải pháp sản xuất hiện có nhằm thúc đẩy cải tiến ở cấp trường. Việc vận hành và kiểm tra chất lượng các thiết bị nhà máy cũng có thể được thực hiện từ xa trong thời gian thực.

Các giải pháp phân tích dự đoán bảo trì được triển khai giúp các công ty giảm chi phí và thời gian tổ máy ngừng hoạt động. Việc chẩn đoán các sự cố sản xuất trước khi chúng xảy ra bằng cách sử dụng công cụ nhận dạng mẫu và học máy- (Machine learning) trở nên cấp bách trong tình trạng một máy hỏng hóc có thể ảnh hưởng tới cả dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu có thể phải bỏ đi. So với các nhà máy cũ, việc bảo trì trong các nhà máy thông minh đã trở thành một chiến lược mang tính chủ động.

Phần mềm phân luồng công việc cho phép nhân viên tập trung hơn, làm việc trong một quy trình thông minh hơn, thay vì dành thời gian cho một công việc lặp đi lặp lại. Quy trình tự động này còn giúp giảm thiểu sai sót do con người.

Với kết nối không dây trong nhà máy, công nhân tham gia vào việc ra quyết định khi được cấp quyền truy cập vào dữ liệu. Giúp họ tham gia tích cực, năng động hơn trong quá trình làm việc. Năng suất và hiệu quả tổng thể được cải thiện với tất cả thông tin sản xuất chi tiết từ dữ liệu không dây.

Nhờ vào việc tích hợp dữ liệu lớn, điện toán đám mây và công nghệ IoT hướng tới tầm nhìn nhà máy thông minh, hoạt động sản xuất trở nên tiết kiệm năng lượng, tối ưu và bền vững lâu dài. Đó là giá trị cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp

Thúc đẩy chuyển đổi số nhà máy bằng các ứng dụng dữ liệu lớn như học máy, AI, tiên đoán bảo trì... rõ ràng là một bước đi đúng đắn cho các doanh nghiệp vào thời điểm này.

Share this:

Post a Comment